Đưa ra đánh giá hiệu suất hiệu quả​

Giúp công ty của bạn đặt mục tiêu thông qua lực lượng lao động hướng đến kết quả với Hệ thống đánh giá hiệu suất HRMLABS

Appraisal

Hệ thống đánh giá hiệu suất

Hệ thống đánh giá hiệu suất HRMLABS được thiết kế tiết kiệm, ít tốn thời gian nhằm mang lại lợi ích tối đa.

Đánh giá hiệu suất kỹ lưỡng​

Hệ thống đánh giá hiệu suất cho phép bạn thiết lập mục tiêu, theo dõi mục tiêu và hiểu rõ hơn về hiệu suất của từng nhân viên.

Đánh giá khi đang di chuyển

Một phần mềm đánh giá hiệu suất có thể được truy cập từ mọi nơi để hoàn thành công việc.

Điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh​

Cho phép bạn hợp lý hóa quy trình quản lý hiệu suất bằng cách đặt đánh giá dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tích hợp với các công cụ nhân sự

Thay vì một phần mềm độc lập, đánh giá hiệu suất HRMLabs được tích hợp với các công cụ nhân sự khác trong hệ thống HRMLabs, như quản lý nhân viên và tính lương.

Tính năng đánh giá hiệu suất

Mẫu đánh giá

Dễ dàng tạo biểu mẫu đánh giá theo 1, 2, 3 bước, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp.

Kết quả thời gian thực

Xem đánh giá đầy đủ và chưa đầy đủ và nhận kết quả đánh giá ngay từ một hệ thống

Lên lịch đánh giá

Một hệ thống cho phép bạn đặt ngày đánh giá và ấn định thời hạn nộp bài đánh giá cuối cùng.

Tự động hóa đánh giá hiệu suất của bạn ngay bây giờ!​

Làm cho quá trình này đơn giản hơn và hữu ích cho mọi người.