Nhận Dịch vụ chia sẻ nhân sự và tiền lương dễ dàng

Bạn mệt mỏi vì phải giải quyết những rắc rối trong quản lý nhân sự?
Chúng tôi cảm thấy bạn! Đó là lý do tại sao bạn có thể dễ dàng tự động hóa công việc nhân sự và luôn ngăn nắp.

income

Không bao giờ đối phó với Đau đầu về lương

Tại HRMLabs, chúng tôi tin rằng nhân viên nhân sự sẽ không phải làm công việc hành chính tẻ nhạt và tốn thời gian nữa, để họ có thể dành thời gian tập trung vào điều thực sự quan trọng, Chất lượng nguồn nhân lực!

Đó là lý do tại sao, với dịch vụ chia sẻ HRMLabs, chúng tôi giúp bạn dễ dàng thực hiện việc Quản lý nhân sự một cách dễ dàng.

Chúng tôi chi trả những gì cho bạn​

Từ Xử lý bảng lương, Đề án nghỉ phép cho đến Tạo báo cáo nhân sự,
chúng tôi xử lý tất cả các nhiệm vụ hành chính để thay vào đó bạn có thể tập trung vào những việc khác

Danh sách gói

15 Headcount

30 Headcount

50 Headcount

100 Headcount

200 Headcount

Đã đến lúc chuyển sang Dịch vụ chia sẻ nhân sự dễ dàng

Hãy liên hệ với chúng tôi và nắm bắt cơ hội giúp bạn dễ dàng xử lý nhân sự và tính lương.