Tối ưu hóa quản lý nhân sự và tiền lương cho doanh nghiệp của bạn​

Chúng tôi cung cấp Phần mềm Nhân sự & Tiền lương tập trung vào ngành nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, đào tạo và giữ chân nhân tài, cùng hệ thống dễ sử dụng mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản trị Nhân sự.

Sứ mệnh của chúng tôi

Tạo hệ thống quản lý nhân sự tập trung và có thể mở rộng cho các công ty nhằm tự động hóa và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam

Câu chuyện của chúng ta

Chúng tôi thành lập vào năm 2015, xác định khoảng cách thị trường và vấn đề mà hầu hết các công ty gặp phải trong việc quản lý nguồn nhân lực bao gồm cả tiền lương.

Sau nhiều năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề, chúng tôi đã hiểu sâu hơn về vấn đề tuân thủ trong quản trị nhân sự và nỗ lực đơn giản hóa quy trình quản lý nhân sự.

Chúng tôi cũng đã cố gắng tự động hóa hầu hết các quy trình, giảm thời gian cần thiết cho quy trình quản lý nguồn nhân lực, đổi lại tăng năng suất và giúp các công ty tập trung vào phát triển kinh doanh.

Hãy cùng khám phá giải pháp nhân sự của chúng tôi!​​

Contact us and capture the opportunity to scale your business.