Dễ dàng ghi lại và theo dõi dữ liệu nhân viên​

Hệ thống quản lý hồ sơ nhân viên HRMLABS với tính năng tự phục vụ cho phép bạn dễ dàng quản lý và lưu trữ tài liệu nhân viên.

EmployeeRecord

Hệ thống quản lý nhân viên

Chúng tôi quản lý và lưu trữ dữ liệu nhân viên của bạn trong hệ thống đám mây mà công ty dễ dàng truy cập và cập nhật.

unlimited

Nhân viên không giới hạn

Có thể là 30, 300 hoặc nhiều hơn, chúng tôi đáp ứng mọi số lượng nhân viên. HRMLABS có thể được tùy chỉnh và phát triển cho từng ngành cụ thể.

employee

Dễ dàng quản lý hồ sơ nhân viên

HRMLABS lưu trữ dữ liệu nhân viên như thông tin cá nhân, hồ sơ việc làm và tài liệu kỹ thuật số của họ trong một hệ thống đám mây, dễ dàng theo dõi và cập nhật bởi nhân viên hoặc công ty.

paperless

Hồ sơ không cần giấy tờ

Với nền tảng điện tử, bạn không cần lưu trữ toàn bộ dữ liệu nhân viên trên giấy tờ. Bạn có thể tải lên và lưu trữ các tài liệu quan trọng, chẳng hạn như hợp đồng và chứng chỉ một cách an toàn trong hệ thống đám mây.

strength

Tối đa hóa sức mạnh của bạn

Biết bạn có thể làm gì với nhân viên của mình bằng cách theo dõi hồ sơ kỹ năng dễ dàng. Hoặc để cung cấp chương trình đào tạo cần thiết hoặc để giữ chân những người giỏi nhất của bạn, tất cả đều diễn ra trong một hệ thống một cửa.

Tính năng quản lý nhân viên​

Tự phục vụ

Cho phép nhân viên điền và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình, truy cập số dư nghỉ phép, chấm công và phiếu lương.

quyền​

Cung cấp cho bạn quyền kiểm soát ai xem thông tin gì. Nhân viên khác nhau có thể có quyền truy cập khác nhau đối với một số thông tin nhất định và chỉnh sửa thông tin khác nhau.

Dễ dàng truy cập

Với hệ thống đám mây tập trung, bạn không cần dây nối hoặc trả góp để sử dụng giải pháp, cho phép bạn truy cập từ mọi nơi, mọi lúc và bằng mọi thiết bị.

Lịch sử nhân viên

Kích hoạt và kích hoạt lại dữ liệu nhân viên. Dữ liệu của nhân viên đã nghỉ việc sẽ được lưu trữ, sau đó có thể được kích hoạt lại khi nhân viên đó quay lại làm việc tại công ty đó.

Tiết kiệm dữ liệu

Không chỉ để lưu thông tin chi tiết về nhân viên, hệ thống của chúng tôi còn cho phép công ty lưu trữ từng tài liệu của nhân viên để có thể tải lên và lưu trên đám mây.

Điều khoản tuyển dụng chính​

Được cung cấp ở định dạng PDF, hệ thống của bạn cho phép công ty lưu từng KEY bao gồm dữ liệu việc làm có cùng định dạng chính xác từ Chính phủ.

Thay đổi hồ sơ giấy tờ của bạn ngay hôm nay​

Liên hệ với nhóm của chúng tôi và xem cách số hóa hồ sơ nhân viên của bạn