Theo dõi hàng tồn kho một cách thuận tiện

Hệ thống quản lý hàng tồn kho trực tuyến giúp hợp lý hóa hàng tồn kho và quản lý tài sản công ty đang được giao cho nhân viên của bạn một cách dễ dàng.

Work only with the best

Quản lý hàng tồn kho Hệ thống

Quản lý tài sản của công ty như đồng phục và thiết bị đang được cấp hoặc giao cho nhân viên của bạn bằng một hệ thống quản lý hàng tồn kho nhân sự dễ sử dụng.

Bản ghi hàng tồn kho

HRMLABS cung cấp hệ thống quản lý hàng tồn kho để giúp các công ty ghi lại danh sách đồng phục, mũ lưỡi trai và các mặt hàng tồn kho khác, đồng thời cho biết số lượng hàng tồn kho có sẵn để nhân viên sử dụng và có thể hiển thị tình trạng thiếu hàng tồn kho.

Track and Get Details​

Hệ thống của chúng tôi cho phép công ty theo dõi nhân viên nào được phân công quản lý hàng tồn kho và nhân viên đã mang theo bao nhiêu hàng tồn kho, đồng thời ghi lại hàng tồn kho được trả lại.

Tính năng quản lý hàng tồn kho

Danh sách hàng tồn kho

Danh sách hàng tồn kho chứa dữ liệu hàng tồn kho thuộc sở hữu của công ty, có sẵn và có thể được sử dụng bởi nhân viên, chẳng hạn như: mũ, đồng phục và dụng cụ.

Mặt hàng đã hết hạn

Tính năng này cho biết có bao nhiêu mặt hàng trong kho mà nhân viên không thể sử dụng được nữa, cho dù nó đã lỗi thời hay bị hỏng.

Hàng tồn kho của nhân viên

Hiển thị danh sách hàng tồn kho được nhân viên sử dụng và hiển thị ai được chỉ định một số mặt hàng tồn kho nhất định trong một khoảng thời gian.

Quản lý hàng tồn kho dễ dàng chỉ bằng vài cú nhấp chuột!​

Hãy liên hệ với chúng tôi và nắm bắt cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh của bạn.